Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Informace o projektech

aneb děkujeme EU  a MASkám

Prázdniny bez stresu a v pohodě

Od 1.7. 2017 do 31.8. 2019 realizuje Portus Prachatice, o.p.s. projekt s názvem s názvem "Prázdniny bez stresu a v pohodě".

Projekt vychází vstříc rodičům ohledně sladění pracovního života s péčí o předškolní a školní děti do 15 let na Prachaticku, s cílem podpořit je v udržení si zaměstnání, nalezení zaměstnání, či v kariérním růstu. Realizovány budou aktivity v podobě unikátních denních příměstských táborů po dobu letních, podzimních a jarních prázdnin s flexibilní provozní dobou.

Cíle projektu:

 1. Usnadnit rodičům péči o předškolní a školní děti do 15 let v průběhu některých školních prázdnin a tím jim umožnit vykonávat své zaměstnání v maximální míře, taktéž aktivně si hledat práci či se vzdělávat nebo zvyšovat svou kvalifikaci.Nabídneme rodičům denní příměstské tábory  po dobu tří let, tedy od 1. 7.2017 do 31. 8. 2019 v době letních (3x za projekt), podzimních (2x za projekt) a jarních prázdnin (2x za projekt) s flexibilní provozní dobou, tak aby korespondovala s jejich potřebami.  
 2. Nabídnout kvalitní péči o dítě. Díky projektu budeme moci rodičům nabídnout nejenom kvalitní personální zajištění táborů, ale hlavně kvalitnější a rozmanitější program pro jejich děti s velkým množstvím aktivit a výletů.
Projekt je realizován za finanční podpory z fondů EU prostřednictvím programu OP Zaměstnanost a MAS Šumavsko.

Název projektu: Prázdniny bez stresu a v pohodě č.p.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007265

FREE rodiče, COOL děti

Projekt je zaměřený na realizaci týdenních turnusů příměstských táborů především pro děti  na 1.stupni ZŠ po dobu letních prázdnin roku 2018-2021. Tábory budou realizovány ve vybraných obcích na území MAS Blanský les-Netolicko každý všední den cca 7-17 hod pro 10-30 dětí.  Projekt vychází vstříc především zaměstnaným rodičům  s péči o jejich děti během letních prázdnin v místě jejich bydliště.

Cíle projektu:

 1. Usnadnit rodičům péči o předškolní děti a děti na 1.stupni ZŠ v průběhu letních prázdnin a tím jim umožnit vykonávat své zaměstnání v maximální míře, taktéž aktivně si hledat práci či se vzdělávat nebo zvyšovat svou kvalifikaci.
  Nabídneme rodičům příměstské tábory po dobu tří let, tedy od 1. 8.2018 do 31. 7. 2021 v době letních letních prázdnin s flexibilní provozní dobou, tak aby korespondovala s jejich potřebami.
 2. Rozšířit služby péče o dítě do venkovských oblastí
  Rodičům přiblížíme služby péče o dítě do místa jejich bydliště, čímž rodičům odpadne časté dovážení dětí do větších měst.
 3. Nabídnout kvalitní péči o dítě
  Díky zkušenostem z minulých let (příměstské tábory pořádáme již 5 rokem na ORP Prachatice) nabídneme rodičům plnohodnotný program pro jejich děti, kvalitní vedení táboru. Dále se budeme snažit zapojit místní obyvatele do pořádání táborů, může to přispět k větší důvěryhodnosti rodičů v tábory.

Chceme tedy ulevit zaměstnaným rodičům od starostí s hlídáním v době letních prázdnin tím, že pro jejich děti připravíme zajímavý program na týdenních příměstských táborech v místě bydliště a flexibilní provozní dobou. Především se budeme soustředit na větší obce, zapojíme do spolupráce místní školy, zájmová zařízení či místní obyvatele. Budeme se snažit do vybraných obcí vracet opakovaně v dalších letech či v jedné obci pořádat více turnusů za léto.

Projekt je realizován za finanční podpory z fondů EU prostřednictvím programu OP Zaměstnanost a MAS Blanský les Netolicko.

Název projektu: FREE rodiče, COOL děti, č.p.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009444